3.29.2020

niet meer, maar minder / not more but less


(english text below)

Op Texel werd het afval op de stranden een groot probleem. Er kwam steeds meer afval naast dan in de vuilnisbakken terecht en dat woei makkelijk alle kanten op. Een automatische reactie zou zijn om meer vuilnisbakken te plaatsen, maar de gemeente en de eigenaars van de strandtenten besloten het tegenovergestelde. Bij wijze van experiment zijn de vuilnisbakken op de stranden weggehaald. Alleen bij de strandopgangen staan nog vuilcontainers, en hier en daar zijn houten constructies geplaatst waar zwerfvuil en gevonden voorwerpen aan opgehangen kunnen worden.
De aanpak is een groot succes. Nooit waren de stranden zo schoon en de houten 'zwerfvuilkapstokken' hangen vol. Het zijn een soort minimal art objecten; het is leuk om er iets bij te hangen. Het principe van niet meer, maar minder wordt ook al een tijdje toegepast om het verkeer veiliger te maken. Steeds meer gemeentes halen verkeersborden weg, dus niet alleen op plaatsen waar de wildgroei van borden juist voor problemen zorgt. De gemeentes Landgraaf en Spijkenisse bijvoorbeeld ruimden al vierhonderd borden op. Ook grote steden kiezen voor deze aanpak. Londen hield grote schoonmaak onder de verkeersborden in Kensington High Street, waar dagelijks 42.000 auto's rijden. Het resultaat: 38 % minder ongelukken.
Hoe kan dat nou? Volgens verkeerskundige Hans Monderman moet je de verklaring zoeken bij het principe van Shared Space: De openbare ruimte is een gemeenschappelijk gebied waar mensen gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn. Als er geen aanwijzingen zijn, gaan mensen meer opletten en worden ze voorzichtiger.
Not more, but less

On the island of Texel, litter on the beaches became a big problem At some places more litter was found outside than inside the bins and that easily blew in all directions. An automatic reaction would be to place more bins, but the municipality and the owners of the beach bars decided to do the opposite. By way of experiment, all bins were removed from the beaches. Instead, garbage containers are placed at the beach entrances and a few wooden constructions for litter and found objects were installed.
The approach is a great success: the beaches of Texel have never been so clean before. The wooden hooks, fully packed, look like minimal art objects, inviting people to add their found pieces.
The principle of 'not more, but less' has already been applied for quite a while to promote traffic safety. A growing number of cities structurally removes road signs, not only in places where the proliferation of signs causes problems. The municipalities Landgraaf and Spijkenisse for example already cleared four hundred road signs. Some major cities choose this approach too. London radically cleaned Kensington High Street, which serves 42,000 cars a day. The result: a 38% decrease of accidents. How can this beAccording to traffic expert Hans Monderman the principle of shared space is at play here. Public space is a common area for which people feel jointly responsible. This natural responsibility is taken over by external rules and regulations. When they disappear, the original attitude of care and concern for the environment will be reactivated.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten