10.15.2014

Vliegen zonder schuldgevoel/ Flying without guilt


 


Voor iemand die zich inzet voor een duurzame leefstijl heb ik een lastig guilty pleasure: Ik ben dol op vliegen.Het geeft me een sensationeel gevoel van vrijheid. Ik vind het zonlicht fantastisch, de aarde magnifiek (vooral in het donker), de wolken fascinerend van vorm en materiaal. En de afdaling beleef ik het liefst met mijn   neus tegen het raampje om vooral niks te missen. Ik heb inmiddels veel vliegreizen gemaakt. De spectaculairste was de landing op vliegveld Paro in Bhutan, dat de reputatie heeft het gevaarlijkste vliegveld ter wereld te zijn. Het ligt ingeklemt tussen  Himalayabergtoppen, waartussen het vliegtuigje zigzaggend moet manoeuvreren. Met een beetje tegenwind of plotselinge valwind raakt het makkelijk uit de koers. Toen de piloot de daling aankondigde, werd het muisstil in het kleine vliegtuig. Mijn Zwitserse buurman, een Rode Kruismedewerker op gevangenisinspectie, begon zo te trillen dat ik hem mijn hand aanbood. Ik vertrouw in zo’n geval op mijn engelbewaarder. En zoals zo vaak won mijn nieuwsgierigheid het van de angst. Nooit eerder zag ik bergwanden zo snel op me afkomen. Drie keer boog het vliegtuigje al dalend op het laatste nippertje af en toen kwam de korte landingsbaan in zicht.
Ik heb me altijd ongemakkelijk gevoeld met mijn voorliefde voor vliegen, omdat het de meest vervuilende vorm van transport is. Als er redelijke alternatieven waren, koos ik voor de minst vervuilende. Zo heb ik jarenlang vanuit Maastricht de bus of trein naar Londen genomen, om mijn studerende dochter te bezoeken.Maar soms is de keuze voor een vliegreis de meest praktische.

Wat doe je dan met je schuldgevoelens? Die koop je af. Dat kan heel makkelijk bij organisaties zoals Greenseat en Trees for All. Beide organisaties berekenen de CO2-uitstoot van je reis en geven je de mogelijkheid die te compenseren.Trees for All doet dat door van jouw geld bomen aan te planten. Greenseat investeert in duurzame energie in ontwikkelingslanden, zoals een biogasproject in Cambodja of windmolens in Vietnam. Je betaalt ongeveer 10 euro voor compensatie van een ton CO2. Een retourvlucht naar New York komt op bijna 3 ton CO2 uit. Met het geld dat je betaalt, kun je één familie in een ontwikkelingsland aan duurzame energie helpen.

Alle vormen van reizen zorgen voor CO2-uitstoot. Het heeft geen zin daaronder gebukt te gaan. Het devies is: reis groen zoveel het kan en compenseer je CO2-uitstoot. En geniet van je reis, al dan niet met je neus tegen het raampje gedrukt.
Ga eens kijken op www.greenseat.nl  of www.treesforall.nl


Flying without guilt


For someone committed to a sustainable lifestyle, I have a difficult guilty pleasure: I love to fly. It gives me a  sensational feeling of freedom.The sunlight is fantastic, the earth looks magnificent (especially at night ), the clouds are fascinating in shape and substance. And the descent I experience preferably with  my nose against the window in order not to miss anything. I have already traveled a lot by air.The most spectacular was  landing at Paro airport in Bhutan, which is said to be the most dangerous airport in the world. It is sandwiched between  Himalayan Mountain peaks, between which the aircraft must maneuver. While zigzagging a bit of head wind or turbulence could easily bring the plan off course. When the pilot announced the decline, it became extremely quiet in the small plane. My Swiss neighbor, a Red Cross employee on a jail inspection mission, began to tremble so heavily that I offered him my hand. In such cases I trust my guardian angel. And as so often my curiosity won over fear. Never before I have seen mountain walls coming at me so fast. Three times the plane turned away at the very last minute, and then the short runway came in sight. 
I have always felt uncomfortable with my love for flying because it is the most polluting form of transport. If there were reasonable alternatives, I chose the least polluting. So for many years I traveled by bus or train from Maastricht to London, to visit my studying daughter. But sometimes the choice of air travel just is the most practical.  

What do you do with your guilt feelings? You buy them off. This is a piece of cake thanks to organizations such as Greenseat and Trees for All. Both calculate the CO2 emission of your journey and offer the possibility to compensate. Trees for All does this by planting trees with your money. Greenseat invests in renewable energy projects in developing countries, such as a biogas project in Cambodia or wind mills in Vietnam.You pay about 10 euros to compensate for a ton of CO2. With the compensation fee for a return flight Amsterdam  - New York ( around 3 tons of CO2) one family in a developing country is supplied with renewable energy.

Most forms of travel have CO2 emissions. Being weighed down by it makes no sense. The motto is: travel green as much as possible and compensate for your CO2 emissions. And enjoy your trip, whether or not with your nose pressed against the window.
More information at www.greenseat.nl or www.treesforall.nl